دریافت وام از بانک

در پایان ماه ( بر مبنای تاریخ خرید) و بر اساس میزان خرید؛ قسط بندی توسط بانک انجام شده و اولین قسط آماده پرداخت می‌شود.
برای دریافت وام شما می‌بایست شاغل باشید، بانک جهت تضمین بازپرداخت اقساط بایستی مطمئن شود که شما درآمد دارید.
دریافت وام تابع شرایط کلی بانک مرکزی است و نیازمند ارائه یک ضامن معتبر ( شاغل با فیش حقوقی یا جواز کسب معتبر) می‌باشد.
شما از طرف سایت تعویض کالا به بانک معرفی می‌شوید تا وام‌هایی با تنوع متفاوت در بازپرداخت و سود دریافت کنید، وامی که برای آن نیاز به سپرده‌گذاری نیست چون تعویض کالا شما را به بانک معرفی می‌کند. وام های موجود در حال حاضر 4درصد قرض الحسنه( بانک انصار و بانک مهر ایران) و 18 درصد (بانک رفاه) می‌باشد.
وام خرید از سایت تعویض کالا سقف های متفاوت بر اساس بانک پرداخت کننده دارند؛ 20 و 50 میلیون تومان اکنون سقف این وام ها می باشد. اما شما می‌توانید همه یا بخشی از آن را خرید کرده و مطابق با مبلغ خرید وام خود را نهایی و اقساط آن را پرداخت نمایید.
در بانک انصار طی 26 ماه و در بانک مهر ایران طی دوره‌های 6و9و12 ماهه می‌باشد.
پس از تکمیل ثبت نام و انتخاب شعبه شما پیام دریافت وام را مشاهده خواهید کرد. پس از آن و در اولین فرصت نزد مسئول اعتبارات شعبه به آدرسی که برای شما ارسال می‌شود مراجعه کنید و بفرمایید که متقاضی دریافت تعویض کالا هستم. در بانک مهر ایران اشاره کنید متقاضی دریافت وام کالاکارت می‌باشم و از طریق سایت تعویض کالا ثبت نام کرده ام
بانک های انصار و مهر ایران در سراسر کشور وام خرید اقساطی طرح تعویض کالا را به شما پرداخت می‌کنند.
وام بانک مهر ایران با عنوان "کالا کارت" 4 درصد و 20 میلیون تومانی است، بازپرداخت آن 6 و 9 و 12 ماهه است. با دریافت وام اقساط آن شروع شده و معادل 20 میلیون تومان می باشد اما برای استفاده از مبلغ وام شما محدودیت زمانی نخواهید داشت در واقع تا هر زمان که تمایل داشته باشید می‌توانید با آن خرید خود را انجام دهید. در بانک مهر ایران شما فقط نیاز به یک ضامن جهت دریافت تسهیلات دارید اما اگر جزء سه گروه زیر باشید صرفا با ارائه یک عدد گواهی کسر از حقوق و تایید شعبه وام خود را به سهولت دریافت خواهید کرد؛ کارکنان دولت و بازنشستگان آن، کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان آن و مستمری بگیران تامین اجتماعی