دریافت وام از بانک

در پایان ماه ( بر مبنای تاریخ خرید) و بر اساس میزان خرید؛ قسط بندی توسط بانک انجام شده و اولین قسط آماده پرداخت می‌شود.
برای دریافت وام شما می‌بایست شاغل باشید، بانک جهت تضمین بازپرداخت اقساط بایستی مطمئن شود که شما درآمد دارید.
دریافت وام تابع شرایط کلی بانک مرکزی است و نیازمند ارائه یک ضامن معتبر ( شاغل با فیش حقوقی یا جواز کسب معتبر) می‌باشد.
شما از طرف سایت تعویض کالا به بانک معرفی می‌شوید تا وام 4 درصد (قرض الحسنه) دریافت کنید، وامی که برای آن نیاز به سپرده‌گذاری نیست چون تعویض کالا شما را به بانک معرفی می‌کند.
وام خرید قسطی از سایت تعویض کالا تا سقف 20 میلیون تومان است. اما شما می‌توانید همه یا بخشی از آن را خرید کرده و مطابق با مبلغ خرید وام خود را نهایی و اقساط آن را پرداخت نمایید.
در بانک انصار طی 26 ماه و در بانک مهراقتصاد طی 24 ماه می‌بایست وام خود را پرداخت نمایید.
پس از تکمیل ثبت نام، انتخاب شعبه و تعیین نوع کالای فرسوده شما پیام دریافت وام را مشاهده خواهید کرد. پس از آن و در اولین فرصت نزد مسئول اعتبارات شعبه به آدرسی که برای شما ارسال می‌شود مراجعه کنید و بفرمایید که متقاضی دریافت وام 4درصد تعویض کالای فرسوده هستم.
بانک های انصار و مهراقتصاد در سراسر کشور وام 4 درصد خرید اقساطی طرح تعویض کالای فرسوده را به شما پرداخت می‌کنند.