انتخاب:
در حال پردازش
تایمر و شعله زماندار دیجیتالی -- شعله وسط صفحه رو ساخت ایتالیا -- کنترل دوگانه شعله وسط -- پوشش لعاب سلف کلین - ولوم های با کالیت مقاوم به حرارت -- شیشه کشویی داخلی درب فر -- دیواره ریل دار فر -- فندک اتوماتیک -- ولوم سلکتوری -- شیشه رو -- 5 شعله سفید