انتخاب:
در حال پردازش

معرفی اجمالی محصول

سرویس خواب مدل سلنا هردو طرف باکس خور و هر قید اندازه یک کمد خوابیده فضا دارد. میزارایش دارای یک کمد طبقه بندی شده میباشد. در قسمت سمت چپ یک دراور 4کشو ودربالای آن یک آیینه ریلی که در پشت ان فضای مخفی کار شده است تبیه شده است. مدل سلنا دارای یک عدد پاتختی 2 کشو میباشدو همچنین در قست بالایی پاتختی یک عدد کشوی مخفی هم کار شده است. یکطرف تخت 4 عدد کشو و یک درب باکسی و طرف دیگر 2 درب ریلی و یک درب باکسی تعبیه شده است.
مدل سلنا در قسمت تاج دو درب ریلی که روی آن چرم کار شده است ودر بغل تاج یک کشوی ریلی تعبیه شده است. رنگ چرم در مدل سلنا قابل تغییر است.