انتخاب:
در حال پردازش
ورودی آب سرد و گرم مجزا -- 1200 دور بدنه سفید - درب کروم