انتخاب:
در حال پردازش
گرید +A/A/A/ -- سه سبد مجزا و بازوی قدرتمند - نمایشگر LCD - هفت برنامه شستشو - شستشوی : تاخیری ، نصف ظرفیت ، ویژه ظروف بزرگ -- 18 ماه گارانتی 14 نفره استیل